«Pallada» LLC

198097, Saint-Petersburg, Stacheck avanue 47, Business-center «Sheremetev», office 414.

Tel./fax: +7 (812) 680-30-26
E-mail: ulyanov@simfish.ru
Skype: ulyanov_aleksei

Contacts

«Pallada» LLC

198097, Saint-Petersburg, Stacheck avanue 47, Business-center «Sheremetev», office 414.

Tel./fax: +7 (812) 680-30-26

E-mail: ulyanov@simfish.ru

Skype: ulyanov_aleksei

Our warehouses:

«FROST» LLC
188524, Leningradskaya oblast', Lomonosovsky region, village Globitsi, Geroyev street 20.

«PETROFRIGO» LLC
198323, Leningradskaya oblast', Lomonosovsky region

Send question